Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Čo vieš o hviezdach?

Finále 27. ročníka súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

V dňoch 6.-8. júna 2017 sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal 27. ročník finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.

Ďakujeme všetkým organizátorom na okresných a krajských úrovniach za zdarný priebeh súťaže. Vážime si všetkých učiteľov, rodičov, vedúcich astronomických krúžkov, ktorí sa venujú deťom a pripravujú ich na súťaž.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri ďalších podujatiach.


Víťazi 1. kategória:

1. miesto – Martin Fehérváry, Melek
2. miesto – Jozef Jabczun, Prešov
3. miesto – Simona Šimočková, Trenčín

 

Víťazi 2. kategória:

1. miesto – Ján Plavnický, Novosad (okres Trebišov)
2. miesto – Kamil Huljak, Rajec
3. miesto – Jakub Popovič, Vojčice (okres Trebišov)

 

Víťazi 3. kategória:

1. miesto – Jozef Lipták, Zvolen
2. miesto – Jana Švrčková, Sobotište
3. miesto – Andrej Kancko, Lučenec

 

 

Štatút 27. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Štatút 27. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

 

Čo vieš o hviezdach?

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky:    Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia

2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia

3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Čítať ďalej: Štatút 27. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Výsledková listina krajských kôl 26. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

Výsledková listina bratislavského krajského kola 26. ročníka súťaže
"Čo vieš o hviezdach?"


1. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Súhvezdia Ústne Celkom body Umiestnenie
Emma Haková 6 12.5 2 15 35.5 1.
Martin Cimra 10 12 3 9 34 2.
Klára Palová 6 11.5 1 15 33.5 3.
Liliana Gejdošová 7 9 2 4 22  


2. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Súhvezdia Ústne Celkom body Umiestnenie
Mária Elena Bodnárová 5 15.5 15 15 50.5 1.
Jakub Puškáš 10 3.5 7 15 35.5 2.


3. kategória
Meno Priezvisko Test písomné úlohy/príklady Súhvezdia Ústne Celkom body Umiestnenie
Juraj Halabrin 6 39 15 15 75 1.
Marek Repka 5 31 8 15 59 2.
Jakub Lušnák 5 7 0 3 15 3.
František Untermayer 7 0 0 1 8  
Výsledková listina nitrianskeho krajského kola 26. ročníka súťaže
"Čo vieš o hviezdach?"


1. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Martin Fehérváry 8 16 12 15 51 1.
Viliam Záborský 8 17 15 6 46 2.
Bence Gyarmati 5 14 15 11 45 3.
Tadeáš Valent 8 15 8 12 43  
Matúš Halmo 6 9 15 8 38  
Šimon Peter 7 9 11 10 37  
Katarína Selmesziová 9 21.5 6 0 36.5  
Scott Baker 4 14.5 2 15 35.5  
Nina Erdélyová 6 10 12 7 35  
Martin Gurbaľ 8 8 0 15 31  
Roman Špaňo 6 14.5 6 4 30.5  
Lea Letková 10 8 6 5 29  
Matej Potočný 5 7 5 12 29  
Tobiáš Borsík 10 6 12 0 28  
Martin Hubocký 7 5.5 3 12 27.5  
Samuel Peter 6 9 9 2 26  
František Jenis 7 7 0 8 22  
Ľubor Dianovský 7 10.5 1 0 18.5  
Oliver Hlavačka 5 5 0 8 18  
Adam Bohoš 4 8 4 0 16  


2. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Samuel Buranský 12 44 15 13 84 1.
Peter Popa 11 26 13 13 63 2.
Oliver Longauer 9 23 9 15 56 3.
Erik Csengel 7 28 14 0 49  
Richard Medzihradský 7 14 9 12 42  
Lenka Holčíková 5 12 9 12 38  
Tereza Mrázová 8 14 3 13 38  
Hana Korytárová 9 11 11 3 34  
Mário Ďuráč 6 8 0 15 29  
Adriana Pereczová 8 8 5 6 27  
Matej Mikula 6 8 12 0 26  
Nina Tessedíková 8 5 6 6 25  
Laura Zajíčková 4 11 10 0 25  
Marcel Borkovič 4 9 5 5 23  
Jakub Gák 7 10 6 0 23  
Ivan Rusňák 9 6 6 0 21  
Michal Čemez 6 9 2 2 19  
Vanessa Lukáčová 4 13 1 0 18  
Filip Bálint 2 9 6 0 17  


3. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Natália Mokrášová 7 39 14 11 71 1.
Robert Dianovský 5 25 15 14 59 2.
Martin Max 6 3 15 14 38 3.
Michal Ďurovič 8 4 3.5 10 25.5  
Samuel Lukačovič 12 11 2.5 0 25.5  
Alex Tomáško 8 1 3 2 14  

Výsledková listina celoslovenského finále 26. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

1. kategória
Meno Priezvisko adresa slepá mapa
30
príklady
50
historický test
15
ústne
10
celkom body 105 umiestnenie
Matúš Motlo Plevník 26 46 10 6 88 1.
Martin Fehérváry Melek 30 40 7 7 84 2.
Oliver Nagy Galanta 30 33 7 10 80 3.
Mário Tlamka Liptovský Mikuláš 17 38 4 9 68  
Ivo Micišin Trebišov 18 33 5 10 66  
Mário Mičáni Gáň 18 33 5 9 65  
Martin Svorad Lučenec 10 34 8 9 61  
Adam Menyhart Nové Mesto nad Váhom 21 30 7 1 59  
Matej Trebatický Čachtice 18 20 9 10 57  
Viliam Záborský Nitra 24 21 7 5 57  
Verena Pekárová Sobotište 17 24 5 8 54  
Miroslav Tirpák Trebišov 23 17 7 5 52  
Oliver Vorek   21 11 12 8 52  
Filip Frgelec Banská Bystrica 15 22 5 7 49  
Bence Gyarmati Svätý Peter 24 20 4 1 49  
Jakub Knapp Kremnické Bane 17 21 7 4 49  
Radoslav Repko Zemplínske Hámre 2 33 7 6 48  
Dávid Božik Prešov 6 23 10 6 45  
Alexander Jozef Dobrovič Prešov 4 20 10 9 43  
Matej Slivka Spišská Nová Ves 16 11 8 1 36  
Martin Cimra Bratislava 10 10 6 6 32  
Filip Závadský Zbýňov 0 12 7 10 29  
Klára Palová Bratislava 2 10 6 8 26  
Emma Kleopatra Hatoková Bratislava 0 9 3 9 21  

 


 

2. kategória
Meno Priezvisko adresa slepá mapa
30
príklady
50
historický test 15 ústne
10
celkom body
105
umiestnenie
Samuel Buranský Vráble 29 50 10 10 99 1.
Radoslav Lascsák Košice 30 50 5 10 95 2.
Samuel Toman Púchov 30 40 6 9 85 3.
Ján Hablák Trenčín 30 40 6 5 81  
Radoslava Hatalová Spišská Nová Ves 30 31 6 4 71  
Kamil Huljak Rajec 30 25 3 10 68  
Jaroslav Petrisko Prešov 12 40 7 9 68  
Tomáš Červenák Vidiná 30 25 4 8 67  
Jakub Popovič Vojčice 30 23 6 7 66  
Marek Červenák Vidiná 30 21 5 8 64  
Nina Zemková Liptovský Mikuláš 30 21 4 9 64  
Branislav Faktor Púchov 18 37 7 1 63  
Jozef Jasenovec Rajec 27 20 5 6 58  
Martin Minka Žiar nad Hronom 30 11 6 10 57  
Oliver Longauer Chynorany 24 21 4 7 56  
Štefan Šinko Jablonica 29 20 3 4 56  
Alexandra Dzurová okres Svidník 30 15 6 2 53  
Pavol Adamíček Senica 12 33 2 0 47  
Jakub Puškáš Bratislava 24 11 5 7 47  
Peter Popa Levice 18 11 4 4 37  
Laura Blažeková Galanta 18 5 4 3 30  
Alexander Šlapak Prešov 2 10 4 6 22  

 


 

3. kategória
Meno Priezvisko adresa slepá mapa
30
príklady
50
historický test
15
ústne
10
celkom body
105
umiestnenie
Andrej Kancko Lučenec 30 31 8 10 79 1.
Jaroslav Jaroš Gáň 30 30 9 10 79 2.
Martin Okánik Banská Bystrica 28 31 7 10 76 3.
Dejan Prokop Galanta 30 29 6 10 75  
Jana Švrčková Sobotište 30 24 9 10 73  
Marek Repka Senec 16 31 7 10 64  
Natália Mokrášová Semerovo 24 20 5 10 59  
Beáta Plaskurová Nové mesto nad Váhom 30 11 7 8 56  
Dávid Šebeň Banská Bystrica 27 6 11 10 54  
Sára Belejová Michalovce 24 21 4 2 51  
Dušan Gold Lipany 28 4 6 6 44  
Martin Max Nová Ves nad Žitavou 30 2 5 6 43  
Emanuel Dopater   24 4 7 3 38  
Katarína Pavlikovská Prešov 14 13 4 2 33  
Tomáš Talár Spišská Nová Ves 24 0 7 1 32  
Jozef Mizerák Lipany 20 1 5 1 27  
Matej Borovička Kysucké Nové Mesto 11 6 8 1 26  
Štefan Jackovič Topoľovka 9 2 5 2 18  
Silvia Bátorová Bánovce nad Bebravou 10 0 5 0 15  
Jakub Lušnák Rosina 2 0 3 0 5  

Výsledková listina krajských kôl 27. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

Výsledková listina bratislavského krajského kola 27. ročníka súťaže 
"Čo vieš o hviezdach?"


1. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Matúš Cichý 7 33 6 3 49 1.
Patrik Granec 5 27 2 1 35 2.


2. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Jakub Puškáš 8 17 11.5 6 42.5 1.
Klára Palová 6 26 0 0 32 2.
Liliana Gejdošová 6 8 1 0 15 3.
Lukáš Jarábek 4 5 1 0 10  
Peter Vlasič 3 5 0 0 8  
Samuel Orban 5 1 0 1 7  
Jakub Kováč 1 3 2 0 6  


3. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Marek Repka 7 15 10 10 42 1.
Rastislav Sihelský 8 7 15 10 40 2.
Viktória Mária Bánovská 7 5 15 10 37 3.
Klaudia Protušová 6 8 6 8 28  
Mária Elena Bodnárová 5 0 9 0 14  
Kristína Gáliková 4 1 0 0 5  
Výsledková listina nitrianskeho krajského kola 27. ročníka súťaže 
"Čo vieš o hviezdach?"


1. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Matúš Halmo 11 42 11 10 74 1.
Martin Fehérváry 13 39 12 10 74 2.
Roman Špaňo 8 42 13.5 10 73.5 3.
Andrej Ďuriš 10 39 8 9 66  
Pavol Csémy 10 35 14.5 5 64.5  
Mária Mederlyová 10 37 6 10 63  
Šimon Peter 11 33 8 10 62  
Simon Valent 11 28 11.5 10 60.5  
Martin Gurbaľ 10 39 7 3 59  
Oliver Nagy 12 28 9 10 59  
Diana Kunová 7 35 6 5 53  
Adela Tenkelová 8 35 0 10 53  
Lea Letková 9 30 3 6 48  
Matúš Želiba 8 23 0 10 41  
Radka Ďuriačová 9 23 2.5 0 34.5  
Michaela Sádecká 3 27 4.5 0 34.5  
Tomáš Borovica 3 21 5 5 34  
Matúš Kmeťo 5 23 3 0 31  
Lukáš Karas 6 11 6 0 23  


2. kategória
Meno Priezvisko Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Matúš Miškovič 9 36 15 10 70 1.
Viliam Záborský 4 26 15 8 53 2.
Marcel Borkovič 5 22 8 6 41 3.
Veronika Pečeňová 6 25 7 1 39  
Rebeka Kováčová 6 13 15 4 38  
Nina Tessediková 5 11 11 10 37  
Hana Korytárová 6 9 11 10 36  
Matej Mikula 4 14 15 2 35  
Oliver Longauer 9 10 9 5 33  
Katarína Selmecziová 11 6 12 4 33  
Laura Zajíčková 4 22 3 1 30  
Bence Gyarmati 8 4 15 1 28  
Daniel Mačura 5 10 3 9 27  
Vanessa Lukáčová 3 12 5 4 24  
Alexandra Svoradová 3 7 7 5 22  
Radoslav Šindler 3 15 1 2 21  
Henrieta Užáková 2 6 7 3 18  
Terézia Mrázová 4 8 3 1 16  
Lionel Šipoš 4 1 6 3 14  


3. kategória
Meno Priezvisko test písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
Samuel Buranský 8 25 10 10 53 1.
Natália Mokrášová 8 19 12 9 48 2.
Martin Max 8 13 14 5 40 3.
Richard Medzihradský 7 10 8 5 30  
Alex Tomáško 8 12 5 1 26  
Matúš Výboch 10 0 9 0 19  
Samuel Lukačovič 8 10 0 0 18  
Peter Popa 4 1 12 0 17  
Erik Csengel 7 0 6 2 15  
Matúš Béber 3 6 1 3 13  
Andrej Čermák 6 4 0 0 10