Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Čo vieš o hviezdach?

Výsledková listina - Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2020 - Nitriansky kraj

Výsledkovú listinu - Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2020 za Nitriansky kraj nájdete TU

Výsledková listina - Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2020 - Nitriansky kraj

Výsledková listina - Krajské kolo celoslovenskej
vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?"
Nitriansky kraj - 25. máj 2020

1. kategória

meno priezvisko príklady
(106 bodov)
mapa
(30 bodov)
Penalizácia body celkom
(136)
poradie
Matúš Kováč 101 30 0 131 1.
Maxim Kopčan 100 30 0 130 2.
Emma Kališová 86 30 0 116 3.
Olívia Billiková 85 30 2 113 4.
Adam Laluch 90 30 9 111 5.
Stella Krištofová 70 30 0 100 6.
Adela Židuljaková 70 30 0 100 7.
Margaréta Valentová 68 29 0 97 8.
Marína Neviďanská 76 20 0 96 9.
Michal Ďuriš 60 30 0 90 10.
Peter Palušík 62 26 0 88 11.
Theresa de Haas 75 10 0 85 12.
Liliana Gašparíková 54 30 0 84 13.
Veronika Žolnaiová 54 30 0 84 14.
Kristína Ďurišová 60 30 7 83 15.
Zoja Tužinská 44 24 0 68 16.
Hana Sung 65 0 0 65 17.
Tomáš Žilák 50 8 0 58 18.
2. kategória
meno priezvisko príklady
(116 bodov)
mapa
(30 bodov)
Penalizácia body celkom
(146)
poradie
Martin Fehérváry 111 30 0 141 1.
Ferenc Zahorcsek 78 24 0 102 2.
Matúš Želiba 81 22 1 102 3.
Ela Šulganová 71 27 0 98 4.
Nina Tužinská 63 26 0 89 5.
Dominik Fiťka 63 26 0 89 6.
Tibor Kováč 58 30 0 88 7.
Michal Korim 58 28 1 85 8.
Branislav Hajdák 70 13 0 83 9.
Šimon Valent 48 30 0 78 10.
Andrej Ďuriš 53 24 0 77 11.
Tomáš Hubina 48 29 0 77 12.
Samuel Steiner 48 29 0 77 13.
Adam Bozsaky 48 26 0 74 14.
Dominika Varholiková 43 29 0 72 15.
Martin Gurbaľ 48 4 0 52 16.
3. kategória
meno priezvisko príklady
(85 bodov)
mapa
(15 bodov)
Penalizácia body celkom
(100)
poradie
Samuel Buranský 65 15 0 80 1.
Tadeáš Valent 55 15 0 70 2.
Peter Popa 50 15 0 65 3.
Viliam Záborský 30 14 0 44 4.
Richard Szarka 20 0 0 20 5.
Tomáš Krištof 15 0 0 15 6.

Metodické usmernenie k súťažiam

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

 

Vec: Metodické usmernenie k postupovým súťažiam Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

 

Vesmír očami detí

Vzhľadom k obmedzeniam, ktoré platia od 10. marca 2020, je pravdepodobné, že nie vo všetkých inštitúciách, ktoré organizujú okresné kolá súťaže, prebehlo zasadnutie poroty. Momentálne platí zákaz pre všetky školy zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží. Toto obmedzenie je zatiaľ limitované dátumom do 24. marca 2020. Podľa vývoja situácie bude potrebné zvolať zasadnutie poroty po tomto termíne. Ak by sa opatrenia predĺžili, odporúčame hodnotenie urobiť vo vlastnej personálnej réžii okresného organizátora. Pre SÚH je podstatné, aby víťazné práce boli doručené najneskôr 15. apríla 2020. Týmto krokom získavajú okresní organizátori 2 týždne k dobru na hodnotenie. SÚH sa vynasnaží hodnotenie urobiť čo najskôr, po 15. apríli 2020. Zároveň SÚH plánuje meniť spôsob distribúcie virtuálnej výstavy na online formu. Ďalšie termíny na oznámenie víťazov, doručenie cien by mali byť zo strany SÚH zvládnuteľné.

Ak majú záujem kraje nominovať zástupcu do celoslovenskej poroty, oznámte to na drahoslava.vybochova@suh.sk aj s kontaktnými údajmi, aby sme spoločne dokázali určiť termín zasadnutia celoslovenskej poroty.Čo vieš o hviezdach

Obmedzenia platné od 10. marca 2020 podstatne viac zasahujú do priebehu tejto súťaže. Vyhlásené termíny okresných kôl sú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná komunikácia organizátorov okresných a krajských kôl súťaže. Odporúčame počkať s organizáciou okresných kôl na začiatok apríla alebo ich realizovať korešpondenčne v spolupráci s vedúcimi krúžkov a učiteľmi.

Krajské kolá musia prebehnúť tak, aby ich výsledky (aj s formulármi na objednanie ubytovania a cestovných lístkov pre sprievod) boli doručené na SÚH najneskôr 11. mája 2020. Tu odporúčame nespoliehať sa na učiteľov a rodičov a formuláre posielať hneď po skončení súťaže elektronicky organizátorom na e-mail drahoslava.vybochova@suh.sk .

Celoslovenské kolo by malo prebehnúť v riadnom termíne 9. – 11. júna 2020 v Žiari nad Hronom.

Žiadame Vás, aby ste o tomto usmernení informovali organizácie, ktoré s Vami spolupracujú pri organizovaní postupových súťaží a zverejnili ho na Vašom webovom sídle.

Štatút 30. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Štatút 30. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

 

Čo vieš o hviezdach?

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia

2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

 

3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

 

Čítať ďalej: Štatút 30. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Výsledková listina celoslovenského finále 29. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 11. júna 2019 - 1. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Matej Pangrác Košice 8 28 30 15 81 1.
Pavol Markech Čadca 10 27 24 14 75 2.
Oliver Labaška Rožňava 8 30 24 10 72 3.
Maxim Kopčan Norovce 4 29 18 15 66  
Dominik Fiťka Levice 9 28 12 15 64  
Matúš Kováč Vráble 10 19 18 15 62  
Jakub Prítrský Nové Mesto nad Váhom 10 28 12 12 62  
Nina Jurčáková Mútne 8 16 22 15 61  
Marek Baňárek Sobotište 6 18 25 10 59  
Tomáš Trudič Drienica okr. Sabinov 9 28 6 14 57  
Martin Kníž Miloslavov 5 30 6 15 56  
Marek Jambrich Prešov 6 16 18 15 55  
Alexander Dobrovič Prešov 8 28 12 5 53  
Samuel Chorvát Banská Bystrica 9 16 8 15 48  
Matej Vigaš Banská Bystrica 8 6 18 15 47  
Oliver Víglaský Banská Bystrica 5 20 6 15 46  
Filip Alexy Trenčín 5 24 6 8 43  
Gabriel Dobranský Michalovce 10 12 18 1 41  
Lucia Nagyová Galanta 4 12 24 1 41  
Oliver Kovačič Bratislava 5 20 0 15 40  
Marian Blšák Liptovský Mikuláš 7 20 0 6 33  
Rastislav Kulich Trenčianske Stankovce 8 18 0 5 31  
Heidi Raffler Kalinkovo 9 12 2 8 31  
Samuel Štefeček Sobotište 9 8 6 1 24  
                 
                 
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 12. júna 2019 - 2. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Oliver Nagy Galanta 10 40 30 15 95 1.
Filip Frgelec Banská Bystrica 7 40 30 11 88 2.
Martin Fehérváry Melek 11 40 22 15 88 3.
Jakub Brezáni Kľače 10 30 30 13 83  
Matej Trebatický Čachtice 10 30 22 9 71  
Matúš Motlo Plevník-Drienové 9 30 22 7 68  
Mário Mičáni Gáň 2 30 24 8 64  
Tadeáš Valent Domadice 4 23 25 11 63  
Natália Šušková Púchov 6 13 26 15 60  
Filip Závadský Zbyňov 8 17 18 14 57  
Ema Kršjaková Spišská Nová Ves 7 28 18 3 56  
Dominik Pajtáš Galanta 2 30 6 15 53  
Viliam Záborský Nitra 4 20 15 13 52  
Klára Palová Bratislava 3 21 12 14 50  
Nika Pastoráková Lučenec 8 15 13 14 50  
Vladimír Bajčičák Novoť 8 0 28 3 39  
Matúš Tomko Sabinov 7 3 28 0 38  
Markéta Abrahámová Banská Bystrica 6 2 16 14 38  
Liliana Gejdošová Bratislava 4 13 7 13 37  
Miroslav Tirpák Parchovany 6 7 12 7 32  
Šimon Tomko Sabinov 7 0 22 1 30  
Radoslav Repko Zemplínske Hámre 6 12 8 3 29  
                 
                 
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 13. júna 2019 - 3. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický
test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Timon Vološin Banská Bystrica 9 20 24 15 68 1.
Katarína Pavlikovská Prešov 11 18 24 14 67 2.
Dávid Šebeň Banská Bystrica 8 10 30 15 63 3.
Samuel Buranský Vráble 4 19 28 8 59  
Radoslava Hatalová Spišská Nová Ves 6 10 28 13 57  
Dušan Gold Rožkovany 7 9 30 10 56  
Michaela Ďuríšková Myjava 5 10 30 9 54  
Slavomír Vodnák Žarnovica 5 10 26 8 49  
Richard Gold Rožkovany 4 5 30 8 47  
Róbert Jurenka Nová Bošáca 3 19 12 13 47  
Rastislav Sihelský Bratislava 7 4 22 5 38  
Ján Plavnický Novosad 6 7 18 4 35  
Rebeka Kováčová Nesvady 5 19 6 5 35  
Mária Viktória Bánovská Halič 10 10 11 3 34  
Kamil Huljak Žilina 5 5 9 14 33  
Jakub Popovič Vojčice 7 3 22 0 32  
Jakub Puškáš Rusovce 8 3 11 8 30  
Jozef Jasenovec Rajec 8 6 6 2 22  
Natália Bilčíková Skalka nad Váhom 5 0 12 3 20