Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

 Ku známym autorom pribudli i noví a potešilo hlavne že i mládež, veď najmladší účastníci mali len 12 rokov.

Pri hodnotení zaujali aj niektoré fotografie zo seriálov, ale vytvoriť sériu špičkových fotografií je náročné, a keďže nie je možné vybrať na ocenenie len jednu zo série, tak boli ceny rozdelené len tým jednotlivým.

Ku klasickým astronomickým témam hviezdnej oblohy, spolu s viac či menej dobrým svetlom pribudli najmä v seriáloch detailnejšie scény z miest ci populárny efektný light painting. Z nich práve Kruh ako paralela otáčania oblohy a kruhového paintingu bola pôsobivá minimalizmom.

Tá silná fascinácia ľudí svetlom, ktorá pripomína až osudový let nočných motýľov, a kvôli ktorej ľudstvo zápasí s problémom svetelného znečistenia, bola symbolicky vystihnutá fotografiou Dotknúť sa svetla. A aj keď bola až fatálne jednoduchá a neobsahovala žiadnu oblohu, presvedčivo ukázala náš problém.

Ako posolstvo tejto súťaže vám ponúkame tie ocenené i niektoré z tých, ktoré zaujali.

Čítať ďalej: Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

 

 

Aj po rokoch sa však stále stretávame s brutálnym nasvietením, a preto i v tomto roku v kategórii „Ako rozhodne nesvietiť“, bolo dosť kandidátov na výhru. Špecifikum tejto súťaže je práve spomínaný aspekt a tak ocenené fotografie v tejto kategórii by pravdepodobne nikto nechcel mať ani na stene ani v realite. Táto dilema medzi estetickým a kritickým pohľadom možno niektorých zmätie, preto len pripomíname, že porota musí uprednostniť tie, ktoré najlepšie plnia poslanie súťaže. S potešením sme však zaregistrovali aj posun v námete pri pohľade na typ svietidiel, keď príliš veľa modrej je naozaj problém.

Čítať ďalej: Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

Hlasovanie o Cenu divákov 7. ročníka fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Hlasovanie o Cenu divákov 7. ročníka fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Celkový počet hlasov: 288

Celkový počet hlasujúcich: 108

Hlasovanie bolo uzavreté. Poradie je konečné!

Z hlasujúcich sme vyžrebovali troch, ktorí vyhrávajú ročné predplatné časopisu Kozmos.

Sú nimi: Marian Lapko, Petr Hykš a David Solar. Týmto im gratulujeme k výhre.

 

 Vo výsledkovej tabuľke sú uvedené fotografie, ktoré dostali aspoň šesť hlasov. Kompletné výsledky nájdete TU

 

Fotografia
Počet hlasov
Poradie
48
1.
47
2.
33
3.
15
4.
10
5.
10
6.
9
7.
9
8.
8
9.
7
10.
7
11.
6
12.
6
13.

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

 

8 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Súťaž bola uzavretá 31. 10. 2018 !!!

  

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 8. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2018

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodným príkladov ako sa má správne svietiť.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto: 100 €

2. miesto: 60 €

3. miesto: 30 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2019. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

 

Podmienky súťaže:

  • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
  • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
  • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
  • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
  • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca.

 Všeobecné podmienky:

  • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
  • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
  • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
  • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

 

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica

Výsledky Hlasovania o Cenu divákov 7. ročníka fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Hlasovanie o Cenu divákov 7. ročníka fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Celkový počet hlasov: 288

Celkový počet hlasujúcich: 108

Hlasovanie bolo uzavreté. Poradie je konečné!

Traja z hlasujúcich budú vyžrebovaní a vyhrajú ročné predplatné časopisu Kozmos!  

 

 

Fotografia
Počet hlasov
Poradie
48
1.
47
2.
33
3.
15
4.
10
5.
10
6.
9
7.
9
8.
8
9.
7
10.
7
11.
6
12.
6
13.
5
14.
5
15.
5
16.
4
17.
4
18.
4
19.
4
20.
3
21.
2
22.
2
23.
2
24.
2
25.
2
26.
2
27.
2
28.
2
29.
2
30.
1
31.
1
32.
1
33.
1
34.
1
35.
1
36.
1
37.
1
38.
1
39.
1
40.
1
41.
1
42.
1
43.
1
44.
1
45.
1
46.
1
47.
1
48.
1
49.
1
50.
1
51.