Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Vesmír očami detí

Metodické usmernenie k súťažiam

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

 

Vec: Metodické usmernenie k postupovým súťažiam Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

 

Vesmír očami detí

Vzhľadom k obmedzeniam, ktoré platia od 10. marca 2020, je pravdepodobné, že nie vo všetkých inštitúciách, ktoré organizujú okresné kolá súťaže, prebehlo zasadnutie poroty. Momentálne platí zákaz pre všetky školy zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží. Toto obmedzenie je zatiaľ limitované dátumom do 24. marca 2020. Podľa vývoja situácie bude potrebné zvolať zasadnutie poroty po tomto termíne. Ak by sa opatrenia predĺžili, odporúčame hodnotenie urobiť vo vlastnej personálnej réžii okresného organizátora. Pre SÚH je podstatné, aby víťazné práce boli doručené najneskôr 15. apríla 2020. Týmto krokom získavajú okresní organizátori 2 týždne k dobru na hodnotenie. SÚH sa vynasnaží hodnotenie urobiť čo najskôr, po 15. apríli 2020. Zároveň SÚH plánuje meniť spôsob distribúcie virtuálnej výstavy na online formu. Ďalšie termíny na oznámenie víťazov, doručenie cien by mali byť zo strany SÚH zvládnuteľné.

Ak majú záujem kraje nominovať zástupcu do celoslovenskej poroty, oznámte to na drahoslava.vybochova@suh.sk aj s kontaktnými údajmi, aby sme spoločne dokázali určiť termín zasadnutia celoslovenskej poroty.Čo vieš o hviezdach

Obmedzenia platné od 10. marca 2020 podstatne viac zasahujú do priebehu tejto súťaže. Vyhlásené termíny okresných kôl sú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná komunikácia organizátorov okresných a krajských kôl súťaže. Odporúčame počkať s organizáciou okresných kôl na začiatok apríla alebo ich realizovať korešpondenčne v spolupráci s vedúcimi krúžkov a učiteľmi.

Krajské kolá musia prebehnúť tak, aby ich výsledky (aj s formulármi na objednanie ubytovania a cestovných lístkov pre sprievod) boli doručené na SÚH najneskôr 11. mája 2020. Tu odporúčame nespoliehať sa na učiteľov a rodičov a formuláre posielať hneď po skončení súťaže elektronicky organizátorom na e-mail drahoslava.vybochova@suh.sk .

Celoslovenské kolo by malo prebehnúť v riadnom termíne 9. – 11. júna 2020 v Žiari nad Hronom.

Žiadame Vás, aby ste o tomto usmernení informovali organizácie, ktoré s Vami spolupracujú pri organizovaní postupových súťaží a zverejnili ho na Vašom webovom sídle.

Vesmír očami detí 2020 - štatút súťaže

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú

XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

  

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa - celoslovenské kolo

Čítať ďalej: Vesmír očami detí 2020 - štatút súťaže

Vesmír očami detí 2020 - vyhodnotenie okresného kola

Práce postupujúce na celoslovenské kolo súťaže VOD 2020 - okres Komárno
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 1 Réka Vas 5 1/2 Tűzoltó a csillagok között Materská škola s VJM Ulica Františkánov 20 Komárno Katalin Sipula
2 1 Viktória Kiss-Pistiová 6 Mimozemská rodinka Materská škola Nový diel 50 Hurbanovo Angelika Holomáňová
3 1 Kristóf Kecskés 4 Vesmírni bojovníci Materská škola s VJM - Óvoda Kvetná 39 Pribeta Gabriela Pinkeová
4 1 Mátyás Mórocz 6 Objavenie vesmíru Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM Ul. Biskupa Királya 30 Komárno Anita Nagyová a Erika Lestár
5 1 Bálint Fördős 6 Bodkovaný vesmír Materská škola s VJM - Óvoda Eötvösova 48 Komárno Tímea Takácsová
6 2 Adam Benkóczky 7 Vesmír v budúcnosti Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru 2 Komárno Eva Jókai
7 2 Leonard Hudák 7 Ja mimozemšťan Základná škola J. A. Komenského Komenského 3 Komárno Ľubica Mrázová
8 2 Daniel Černek 7 Rádioaktívna vesmírna základňa Základná škola Šrobárová 2 Šrobárová Ivana Murcinová
9 2 Fruzsina Kecskés 9 Mimozemšťan Základná škola s VJM Školská 8 Pribeta Štefan Záležák
10 2 Adrián Lévai 10 Obyvateľ planéty Fosforus Základná škola J. A. Komenského Rábska 14 Kolárovo Monika Kacz
11 3 Lilla Zsidek 13 Tajomný vesmír Základná škola s materskou školou Jozefa Kossányiho s VJM Školská 22 Svätý Peter František Konkolyi
12 3 Ádám Laky 13 Naozaj chceme zamoriť aj vesmír? Základná škola Školská 757/10 Zemianska Olča Dagmar Janišová
13 3 Laura Németh 12 Na modrej planéte Základná škola s VJM Eötvösova 39 Komárno Eva Ferencziová
14 3 Hanna Macsánszky 14 Medziplanetárny let Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM Ul. Športová 7 Hurbanovo Ildikó Csontosová
15 3 Ján Répás 14 Solárna erupcia Základná škola s VJM Školská 8 Pribeta Štefan Záležák
16 4 Ádám Pataky 6 Raketoplán Základná umelecká škola Komárno Letná 12 Komárno Emőke Szilva
17 4 Karin Ludaš 10 Vesmírna misia Základná umelecká škola MAI Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Melinda Zaležáková
18 4 Lizbeth Lovászová 8 "Vitaj doma" Základná umelecká škola MAI Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Anita Horváthová
19 4 Dorka Melečky 8 Vymyslený vesmír Základná umelecká škola Kolárovo Kostolné námestie 10 Kolárovo Ildikó Botková
20 4 Kristína Ďurišová 10 Hvezdáreň na jeseň Základná umelecká škola MAI Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Angelika Holomáňová
21 5 Alex Voňák 13 Mliečna dráha Základná umelecká škola MAI Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Melinda Záležáková
22 5 Ema Angyalová 14 Selfie z budúcnosti Základná umelecká škola Kolárovo Kostolné námestie 10 Kolárovo Ildikó Botková
23 5 Ádám Laky 12 Mimozemšťan Základná umelecká škola Komárno Letná 12 Komárno Helena Szilva
24 5 Zsóka Elvíra Máté 15 Prvá cesta Základná umelecká škola Komárno Letná 12 Komárno Helena Szilva
25 5 Amélie Laczová 13 Kométa "Halley" Základná umelecká škola MAI Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Melinda Záležáková
                   
                   
Práce postupujúce na celoslovenské kolo súťaže VOD 2020 - okres Nové Zámky
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
26 1 Sofia Vavríková 5 1/2 "Stretnutie vo vesmíre" Materská škola - Óvoda Bartókova 38 Štúrovo Beata Babincová
27 1 Alessia Královičová 6 "Ahoj kamarát" Materská škola Bitúnková 6 Nové Zámky Slavomíra Dominová
28 1 Nataška Ružová 6 Návšteva z vesmíru Základná škola s materskou školou Kolta 243 Kolta Tatiana Matejčíková
29 1 Zara Kopányiová 4 Návšteva z vesmíru Materská škola Ďorocká 4 Nové Zámky Iveta Varényiová
30 1 Michaela Kováčová 6 Vesmírna diskotéka Materská škola Námestie Gy. Széchényiho 3 Nové Zámky Alica Harišová
31 2 Michaela Mojcherová 8   Základná škola Bernolákova 35 Šurany Adriana Poláková
32 2 Natália Villemová 10 "Ahojte, pozemšťania!" Základná škola s materskou školou Ul. kpt. Nálepku 43 Bánov Petra Villemová
33 2 Vivien Švec 9 Mimozemšťan Základná škola Hradná 22 Nové Zámky Zuzana Mazúchová
34 2 Zuzana Prohásková 8 Mimozemský krivohlav Základná škola Radava 440 Radava Ivana Amrichová
35 2 David Gróf 6 Padajúce meteority Základná škola  G. Bethlena 41 Nové Zámky Gabriela Mizereová
36 3 Soňa Petríková 15 "Milky way" Základná škola J. A. Komenského Nová cesta 9 Tvrdošovce Beáta Borbélyová
37 3 Sofia Zrubcová 15 Tajomstvo vesmíru Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276 Michal nad Žitavou Zdenka Cubínková
38 3 Karolína Kissová   Objavovanie neznámych svetov Základná škola G. Bethlena 41 Nové Zámky Katarína Sedláčková
39 3 Viktor Almási   Mimozemšťan na planéte XY Základná škola G. Bethlena 41 Nové Zámky Katarína Sedláčková
40 3 Adela Bartošová 11 Cvičíme s fitloptou Základná škola Bernolákova 35 Šurany Adriana Poláková
41 4 Eszter Pócs 9 "Vesmírne telesá" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
42 4 Lucia Szekánová 9 "Farebný vesmír" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
43 4 Katalin Lizsica 9 "Mačací vesmír" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
44 4 Ema Bodáková 6 "Vesmírny škriatok" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
45 4 Tamara Dékány 8 "Kozmonaut" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
46 5 Veronika Záhorčeková 10 "Kozmonaut" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
47 5 Réka Jaruška 10 "Medzi hviezdami" Základná umelecká škola SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
                   
                   
Práce postupujúce na celoslovenské kolo súťaže VOD 2020 - okres Dunajská Streda
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
48 1 Anna Kromková 5 Letíme raketou Materská škola - Óvoda Komenského ulica 657/2 Dunajská Streda  
49 1 Eszter Bölcskei 5 Slnečná sústava Materská škola - Óvoda Lehnice 119 Lehnice Enikő Janák Németh
50 1 Csilla Nagy 5 Vesmír Materská škola Námestie priateľstva 2173/27 Dunajská Streda Edit Fekete
51 1 Kornél Fekete 6 Vesmír - rakety na štart Materská škola Októbrová 939/46 Dunajská Streda Monika Ignaták
52 1 Noel Hacsík 6 Vesmír - Let na Mesiac Materská škola Októbrová 939/46 Dunajská Streda Monika Ignaták
53 2 Natália Keveždová   "Na Marse" Základná škola Hlavná 787/25 Zlaté Klasy Veronika Nagyová
54 2 Alžbeta Činčuráková 8 Mesiac sa pozerá Základná škola Veľká Paka 253 Veľlká Paka Klaudia Nagyvendégiová
55 2 Nina Gombárová 8 Vesmír očami detí Základná škola M. Bela Kláštorná 995 Šamorín Krajčírová
56 2 János Szabó 8 Môj sen Základná škola Bélu Bartóka s VJM Bratislavská 622/38 Veľký Meder  
57 2 Tamara Németh 7 Vesmír Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Komenského ulica 1219/1 Dunajská Streda Mária Fodorová
58 3 Mária Viktória Siposová 14 "Žijem vo vesmíre" Základná škola Hlavná 787/25 Zlaté Klasy Veronika Nagyová
59 3 Enikő Radi 10 "Ohrozená Zem" Základná škola Bélu Bartóka s VJM Bratislavská 622/38 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
60 3 Barbora Sofia Wagnerová 14 Vesmírna korytnačka Základná škola J. A. Komenského Námestie B. Bartóka 497/20 Veľký Meder Mária Porembová
61 3 Frida Kollerová 10 Vesmír Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Komenského 1219/1 Dunajská Streda Mária Fodorová
62 3 László Végh 10 Vesmír Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Komenského 1219/1 Dunajská Streda Mária Fodorová
63 5 Réka Szalacsi 10 "Vesmírna zábava" Základná umelecká škola Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
64 5 Anna Vivien Rišková 10 "Cesta vo vesmire" Základná umelecká škola Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
                   
                   
Práce postupujúce na celoslovenské kolo súťaže VOD 2020 - okres Bratislava
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
65 1 Michaela Huljaková 5 Slnečná sústava Spojená škola sv. Uršule - MŠ Nedbalova 4 Bratislava Miloslava Réső
66 1 Emma Majorošová 5 Pri Slnku Materská škola Šulekova 35 Bratislava Adriana Havranová
67 1 Hana Martinovičová 6 "Psí vesmír" Materská škola Švantnerova 1 Bratislava - Dúbravka Martina Sklenicová
68 1 Veronika Sedliakova 5 "Stretnutie" Materská škola Pavla Horova 3 Bratislava Táňa Kuzmová
69 1 Monika Molnárová 5 "Na návšteve" Materská škola Pavla Horova 3 Bratislava Táňa Kuzmová
70 2 Bella Klepochová 9 Príťažlivosť Slnka Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce Lucia Vargová
71 2 Alexander Stanek 9 Raketa vo vesmíre Centrum voľného času Štefánikova 35 Bratislava Martina Štefanatná
72 2 Andreas Hlavna   Vesmírna búrka Základná škola Nevädzová 2 Bratislava Jarmila Zacharová
73 2 Amálka   2. tr "Vesmírna cukráreň" Základná škola Tupolevova 20 Bratislava Zuzana Hubinová
74 2 Ruby Vidlička 6 Vesmírna zábava Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA Majerníkova 60 Bratislava Jana Dundová
75 3 Marián Filc 12 Koukani planet Centrum voľného času Štefánikova 35 Bratislava Martina Štefanatná
76 3 Romina Catterina 12 Na obežnej dráhe Centrum voľného času Štefánikova 35 Bratislava Martina Štefanatná
77 3 Adam Hauser 14 Hvezdáreň Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava Eleonóra Sabelová
78 3 Viola Važanová 14 "Zachránim našu Zem!" Základná škola Tupolevova 20 Bratislava Zuzana Bulafčíková
79 3 Barbora Pastorová   Vesmír ako na dlani Základná škola Ul. I. Bukovčana 3 Bratislava Zuzana Srogončíková
80 4 Ema Hegedušová 4 Slniečko je tu pre nás Súkromná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON Nevädzová 4 Bratislava Viera Katreničová
81 4 Lea Špačková 5 Jednooký mimozemšťan Súkromná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON Nevädzová 4 Bratislava Viera Katreničová
82 4 Martin Borecký 8 "Vo vesmíre" Základná umelecká škola Istrijská 22 Bratislava Táňa Kuzmová
83 4 Hanka Škrinárová 8 "Návšteva mimozemšťanov" Základná umelecká škola Istrijská 22 Bratislava Táňa Kuzmová
84 4 Stela Shmotser 8 Popletený vesmír Spacelook výtvarno-kreatívne vzdelávanie Račianska 107 Bratislava Irjo Malovaný
85 5 Laura Ridarčíková 13 Majestátny vesmír Spacelook výtvarno-kreatívne vzdelávanie Račianska 107 Bratislava Irjo Malovaný
86 5 Žofia Hoffmanová 11 Na Mesiaci Súkromná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON Nevädzová 4 Bratislava Zuzana Dobrovičová
87 5 Ondrej Zeman 13 "Vesmír okolo mňa" Základná umelecká škola Istrijská 22 Bratislava  
88 5 Simona Mikletičová 11 "Vo vesmíre" Základná umelecká škola Istrijská 22 Bratislava Táňa Kuzmová
89 5 Alexandra Segéňová 11 Hmlovina Súkromná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON Nevädzová 4 Bratislava Alexandra Puchovská
                   
                   
Ocenené práce VOD 2020 okres Komárno
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
90 1 Ľubica Slugeňová 5 "Moja rodina objavuje vesmír" Materská škola Eötvösa 64 Komárno Katarína Tichá
91 1 Cintia Gallaiová 4 Cesta vo vesmíre Materská škola s VJM - Óvoda Kvetná 39 Pribeta Gabriela Pinkeová
92 1 Matúš Juraško 6 "Let vo vesmíre" Materská škola - Óvoda ul. Mieru 16 Komárno Darina Czölderová
93 1 Nataly Kontra 4.5 Vesmír plný farieb Centrum voľného času Nám. gen. Klapku 7 Komárno Silvia Lengyelová
94 1 Olivia Emefa Vajkai 5 Okolo Slnka Základná škola s materskou školou Gyulu Lőrincza Hlavná 102 Kameničná Petra Gáspárová
95 2 Jenifer Lakatosová 11 Mimozemšťan z planéty "RO" Spojená škola - špeciálna základná škola Hradná 7 Komárno Helena Mečárová
96 2 Lenka Tóthová 9 8 vesmírných rozprávok 8 Janka Základná škola J. A. Komenského Komenského 3 Komárno Gabriela Kamocsaiová
97 2 Gréta Nagy 8 Život vo vesmíre Základná škola s materskou školou Gyulu Lőrincza Hlavná 102 Kameničná Oľga Madarászová
98 2 Ronald Karvai 10 Čudný vesmír Základná škola Nám. Konkolyho - Thege 2 Hurbanovo K. Jóbová
99 2 Borbála Bukovszky 9 Quo Vadis? Základná škola s materskou školou Jozefa Kossányiho s VJM Školská 22 Svätý Peter Ágnes Pócsa
100 3 Zsóka Ibolya   Milky way Základná škola Františka Rákócziho II. s VJM V. Palkovicha 3 Kolárovo Ildikó Csóková
101 3 Darina Ravaszová 13 Srdce vesmíru Základná škola J. A. Komenského Rábska 14 Kolárovo Monika Kacz
102 3 Nikolas Peter 15 Prekvapený kozmonaut Spojená škola - špeciálna základná škola Hradná 7 Komárno Helena Mečárová
103 3 Sandra Sochová 14 Medzigalaktické olympijské hry Základná škola Rozmarínová 1 Komárno Renata Kubalová
104 3 Katarína Dékányová 11 Zvláštnosti vesmíru Základná škola J. A. Komenského Komenského 3 Komárno Soňa Kollárovičová
105 4 Mátyás Ollé 9 Vesmírna stanica Základná umelecká škola Letná 12 Komárno Ágota Nováková
106 4 Leonard Ševčík 8 "Vesmírna hudba" Základná umelecká škola MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Anita Horváthová
107 4 Milan Keszeli 8 Láva vo vesmíre Základná umelecká škola Kostolné námestie 10 Kolárovo Ildikó Botková
108 4 Natália Pálinkášová 9 "Vítanie návštevy" Základná umelecká škola MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Anita Horváthová
109 4 Justin Kelemen 9 Vesmír Základná umelecká škola Kostolné námestie 10 Kolárovo Ildikó Botková
110 5 Boglárka Ádám 15 "Vytvor si puto" Základná umelecká škola MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Anita Horváthová
111 5 Terézia Bilková 14 Vesmírny kúpeľ Základná umelecká škola MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Angelika Holomáňová
112 5 Lujza Pém 12 Stretnutie mimozemšťana Základná umelecké škola Letná 12 Komárno Ilona Szilva
113 5 Viktória Páczer 15 Čínska vesmírna stanica Základná umelecké škola Letná 12 Komárno Jozef Szilva
114 5 Lara Lengyelová 12 Metagalaxia Základná umelecká škola MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Melinda Záležáková

Výsledková listina - Vesmír očami detí, rok 2019 - víťazné práce

Výsledková listina - Vesmír očami detí 2019 - víťazné práce
Č. Kat. Meno Priezvisko Vek Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 1 Martina Siváčková 6 Yxérium MŠ Pavla Horova Pavla Horova 3 Bratislava Táňa Kuzmova
2 1 Alex Pešta 6 Mimozemšťan s veľkým okom Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5 Michalovce  
3 1 Martin Sokolovský 6 Meteorit MŠ Strečno Sokolská 494 Strečno Danica Pavlíková
4 1 Táňa Pročová 6 Slniečková trieda Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C Liptovský Mikuláš Mgr. Renáta Máliková
5 1 Emma Kiškovská 5 Deti vo vesmíre ZŠ s MŠ Košarovce Košarovce 16 Košarovce  
6 1 Zita Kubová 6 Stretli sme UFÓNOV Materská škola Cementárenská 311/16 Bystré Emília Petričková
7 1 Kristína Lacíková 5 Pristátie na Marse Marerská škola I. Hatvaniho 321 Rimavská Sobota Mária Madžová
8 1 Miriam Sobolovská 6 Návšteva z vesmíru Materská škola Nový diel Nový diel č. 50 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
9 1 Norbert José Božík 6 Raketa vo vesmíre Materská škola Lazovná 32 Banská Bystrica  
10 1 Sára Bartková 6 Mesačná dedinka Materská škola Rybničná 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta Bc. Marcela Šargová
11 1 Sofia Lancz 4.5 Repülő angyalkák Materské centrum Manóház Ružová 178/4 Veľký Meder Erika Krastenitsová
12 1 Noel Pathó 6 Mimozemšťania s modrými očami Materská škola - Óvoda Bartókova 38 Štúrovo Beata Babincová
13 1 Patrik Bradiak 6 "Letíme do vesmíru" Materská škola Zupkova 37 Košice Iveta Steinová
14 1 Marek Ranostaj 6 Vesmírnici Súkromná materská škola Lucenkova 1209/16 Dolný Kubín Miroslava Ranostajová
15 1 Margaréta Karafová 6 Kráľovná vesmíru Materská škola P. J. Šafárika 394/2 Šaľa Marta Poláková
16 2 Urban Černák 8 Víkend vo vesmíre Základná škola J. F. Rimavského Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa Mgr. Miroslav Belic
17 2 Oliver Báčik 8 Pristátie Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce 137 Horné Otrokovce Mgr. Zuzana Gubáňová
18 2 Oliver Koprda 7 Cesta vesmírom Základná škola Slepčany Školská 232 Slepčany PeadDr. Andrea Koprdová
19 2 Michaela Beierová 10 Vesmírny sen Základná škola Nevädzová ul. č. 2 Bratislava Mgr. Jana Sihelská
20 2 Máté Sipka 7 Astronaut Základná škola s VJM Pribeta Školská 8 Pribeta Mgr. Štefan Záležák
21 2 Zaidat Gerejchanov 7 Vesmírne čudo Základná škola Pohraničná Pohraničná 9 Komárno Aneta Hradilová
22 2 Vanessa Litvinová 10 "Skladám si vesmír" Základná škola Bernolákova ulica 1061 Vranov nad Topľou Mgr. Ingrid Bančanská
23 2 Samuel Kuchárik 10 Vesmírna misia monotyp Základná škola Sibírska 42 Prešov Mgr. Monika Lukáčová
24 2 Lujza Jančová 8 Vesmírny poštár Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica Mgr. Štefánia Debnárová
25 2 Marek Husar 8 Ufo Mama Základná škola Rokycany 46 Rokycany Mgr. Iveta Markovičová
26 2 Erik Kalmár 9 Planéta hadov Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru 2 Komárno Éva Jókai
27 2 Ema Mikolajčíková 8 Mimozemšťania Základná škola s materskou školou Novoť 315 Novoť Mgr. Mária Michalidesová
28 2 Klára Olejková 8 Ako som sa stretla s mimozemšťanom ZŠ s MŠ Chocholná - Velčice Chocholná Velčice 313 Chocholná - Velčice Mgr. Kvetoslava Kotrhová
29 2 Annamária Židovská 10 Vesmír a život v ňom ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda Štúrova 3 Stará Ľubovňa Mgr. V. Štellmachová
30 2 Mia Micáková 8 Pozorovanie vesmíru Základná škola J. Švermu 6 Michalovce  
31 3 Iva Baschierová 14 Vesmírne mesto Základná škola Bernolákova ulica 1061 Vranov nad Topľou RNDr. Ľubica Hrinková
32 3 Sofia Ostapuk 13 Astronaut objavuje Základná škola Ing. O. Kožucha 11 Špišská Nová Ves Mgr. Daniela Dingová
33 3 Kristína Machatová 12 Veselé očko Základná škola s materskou školou Školská 1 Maňa Mgr. Zuzana Mančušková
34 3 Evelyn Fugli 15 Snenie z okna lietadla Základná škola J. A. Komenského Nová cesta 589/9 Tvrdošovce Mgr. Gertrúda Benceová
35 3 Betka Sabacká 12 Zelená planéta v zelenom vesmíre Základná škola J. F. Rimavského Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa Mgr. Anna Černáková, PhD.
36 3 Emma Káčerová 12 Temná hmota Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 Mikušovce Mgr. Slavomíra Šlesarová
37 3 Filip Šulgan 13 Výskum Základná škola Jarná 20 Žilina Mgr. Zlatica Lajčiaková
38 3 Samuel Jantulík 14 Cestovanie čiernou dierou Základná škola Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto Mgr. Ľudmila Kultanová
39 3 Soňa Tisová 12 Valis Marineris Základná škola v Bytči Ul. Mieru 1235 Bytča Dana Tisová
40 3 Silvia Ševcová 15 Stratení vo vesmíre Základná škola s materskou školou Kpt. Nálepku 878 Pohorelá Mgr. Mária Skladaná
41 3 Vanesa Mikulajová 13 Stratený v kozme Základná škola s materskou školou Soblahov 404 Soblahov Mgr. Ľuboslava Jozeková
42 3 Karolína Kaduková 14 Čísla vs. Fantázia ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18 Košice Mgr. Magdaléna Bednárová
43 3 Samuel Čekľovský 12 Vesmírna fantázia Základná škola Mierová 1 Strážske  
44 3 Tatiana Gáborová 13 Najlepšia reštaurácia na konci vesmíru ZŠ a MŠ Hugolína Gavloviča Školská 369 Pruské Mgr. Zdenka Cíbiková
45 3 Laura Zarycká 12 Trian Základná škola Komenského 1962/8 Trebišov Mgr. Marcela Košina
46 4 Laura Kršačková 10 Vesmírny hon Základná umelecká škola Frica Kafendu Sv. Cyrila a Metoda 3427/20 Vrútky Mgr. Katarína Rábeková
47 4 Tamara Hnatová 9 Priateľky z galaxie Tahana Základná umelecká škola Svidník Komenského 807/27 Svidník Mgr. Viera Guzlejová
48 4 Šimon Pado 5 Vo vesmíre ZUŠ F. Veselého Športová 4 Stropkov M. Sakarová
49 4 Damián Kašša 6 Damiánova planéta Baldy ZUŠ Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 309 Kysucký Lieskovec Dagmar Kaššová
50 4 Krisítna Lacušková 8 Farebné príšerky ZUŠ Ferenca Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
51 4 Mária Kiačiková 10 Astronaut ZUŠ Nemšová Ľuborčianska 2 Nemšová O. Peťkovský
52 4 Matej Matejka 5 Kozmonaut ZUŠ Imra Weinera Kráľa Jesenského 246/10 Považská Bystrica Mgr. A. Hriviková
53 4 Karolína Slováková 8   ZUŠ Hlohovec Pribinova 5 Hlohovec  
54 4 Martin Dikant 6 Planéta ceruzorukých ZUŠ Fantázia SNP 145/9 Svit Mgr. Martina Dikantová
55 4 Silvia Jonáková 8 Fantastické stretnutie ZUŠ Ivana Ballu Nám. slobody 1271/6 Dolný Kubín Mgr. Daniel Marček
56 4 Alžbeta Kádasiová 9 Pár z vesmíru Súkromná umelecká škola Gemerská cesta 1 Lučenec Mgr. Jela Hojtelová
57 4 Karolína Palgutová 9 Vesmírna hra Súkromná umelecká škola Štúrova 3 Stará Ľubovňa Mgr. Lucia Reľovská
58 4 Vavro Černák 6 Raketové preteky - kto bude skôr na mesiaci Základná umelecká škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa Mgr. Anna Černáková, PhD.
59 4 Peter Kusovský 9 Marťania ZUŠ J. Kréna Štúrova 590/31 Nové Mesto nad Váhom uč. Mareková
60 4 Gregory Masica 9 Vo vesmíre Súkromná umelecká škola Novomeského 11 Trenčín Mgr. Jana Erteľová
61 5 Kitti Pinke 14 Medzihviezdna hmota ZUŠ - MAI Komárňanská 116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
62 5 Terézia Michalenková 13 Temná hmota ZUŠ Ferka Špániho Martinská 19 Žilina Jana Valašková, Dis.
63 5 Viktória Vančová 10 Objavujeme Základná umelecká škola Štúrova 3 Stará Ľubovňa Mgr. art. Maria Anna Chrobok
64 5 Terézia Svetlíková 12 Kráľ vesmírny Základná umelecká škola Gemerská cesta 1 Lučenec Mgr. Jela Hojtelová
65 5 Dominik Mičuda 11 Kozmonaut a jeho raketa Základná umelecká škola Obrancov mieru 359 Dubnica nad Váhom Ing. Anita Šebíková
66 5 Natália Lettrichová 10 Návštevníci Základná umelecká škola Horné Rakovce 1440/29 Turčianske Teplice Mgr. Peter Piatko
67 5 Anna Kochanová 14 Čarovná Planéta a Bytosť Základná umelecká škola ul. Francisciho 803 Tisovec Mgr. Ivana Szőkeová
68 5 Natália Vaňová 14   ZUŠ Hlohovec Pribinova 5 Hlohovec  
69 5 Lukáš Bácskai 15 Galaxia Základná umelecká škola Kováčska 43 Košice Mgr. Janka Homzová
70 5 Dávid Kováč 15 Vesmír Súkromná základná umelecká škola Gagarinova ul. 7 Trenčín Mgr. Fukasová
71 5 Alexandra Hrabovská 12 Prvé kroky do vesmíru Súkromná základná umelecká škola Gagarinova ul. 7 Trenčín Mgr. K. Kubicová
72 5 Megan Kuzmanová 13 Krása vesmírna ZUŠ Ivana Ballu Nám. slobody 1271/6 Dolný Kubín Miroslava Ranostajová
73 5 Natália Jančárová 11 Vesmírna bytosť Základná umelecká škola Námestie slobody 8 Krompachy Mgr. Darina Dzurilová
74 5 Adela Tomášová 12 Dvojhlavý mimozemšťan Základná umelecká škola Mariánske námestie 252/5 Trebišov Anton Vasilko akad. maliar
75 5 Rebeka Badániková 12   ZUŠ Ferka Špániho Martinská 19 Žilina Jana Valašková, Dis.

Vesmír očami detí 2019 - vyhodnotenie okresného kola

Práce postupujúce do finále súťaže VOD 2019 - Komárno
Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 Adél Kovács Let rakety Materská škola Kapitánova 29 Komárno Eva Mádelová
1 Dorina Strasserová Ja a vesmír Materská škola Komáromi Kacza 33 Komárno Gabriella Morvayová
1 Ferenc Noel Kecskés Strašiak vo vesmíre MŠ s VJM Pribeta Kvetná 39 Pribeta Mgr. Gabriela Pinkeova
1 Miriam Sobolovská Návšteva z vesmíru Materská škola Nový diel Nový diel 50 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
1 Kristián Púchovský Kozmonaut s Marťankom MŠ s VJM Eötvösova Eötvösova 48 Komárno Tímea Takácsová
2 Erik Kalmár Planéta hadov ZŠ Móra Jókaiho Mieru 2 Komárno Eva Jókai
2 Žofka Czirulová Strážca majáka ZŠ Rozmarínová Rozmarínová 1 Komárno Ing. Renáta Kubalová
2 Mátyás Ollé Vitaj u nás doma ZŠ Jána Amosa Komenského Rákócziho 29/18 Komárno Malíková
2 Zaidat Gerejchanov Vesmírne čudo ZŠ Pohraničná Pohraničná 9 Komárno Aneta Hradilová
2 Máté Sipka Astronaut ZŠ Pribeta Školská 8 Pribeta Štefan Zaležák
3 Dóra Kajan Strážca svetov ZŠ s MŠ Jozefa Kossányiho s VJM Školská 22 Svätý Peter František Konkolyi
3 Petra Urbánek A lapos bolygó körül ZŠ s MŠ Jozefa Kossányiho s VJM Školská 22 Svätý Peter Agnesa Pócsaová
3 Dóra Jančík Povrch galaxie ZŠ s VJM Eötvösova Eötvösova 39 Komárno Mgr. Ferencziová Eva
3 Denisa Keszeliová Vesmírovka ZŠ J.A.Komenského Rábska 14 Kolárovo Mgr. Monika Kacz
3 Emma Vörösová Dobrý večer p. V.Van Gogh ZŠ s VJM Pribeta Školská 8 Pribeta Štefan Zaležák
4 Dávid Bednár Vesmírna príšera ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Soňa Csontosová
4 Tibor Soós Výlet okolo planét ZUŠ Komárno Letná 12 Komárno Mgr. Emőke Szilva
4 Nikoleta Sýkorová Vesmírny chaos ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
4 Alíz Sándor Výprava do vesmíru ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
4 Nina Šimunčiová Mačací kozmonauti ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
5 Nina Rusňáková Kozmonaut s Marťankom ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
5 Nadin Noémi Tóthová Mesto budúcnosti ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
5 Lara Lengyelová Skúmanie vesmíru ZUŠ Hurbanovo elok. Pribeta Hlavná 127 Pribeta Mgr. Melinda Záležáková
5 Júlia Kobyľáková Kozmonaut s Marťankom ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
5 Kitti Pinke Medzihviezdna Hmota ZUŠ Hurbanovo elok. Pribeta Hlavná 127 Pribeta Mgr. Melinda Záležáková
               
               
Ocenené práce okres Komárno
Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 Jana Pécsová Rodina mimozemšťanov Kapitánova 29 Komárno Eva Mádelová
1 Oliver Kovalík Kapušňák Slnko, Mesiac a hviezdy MŠ Eötvösova Eötvösova 48 Komárno Anikó Szegiová
1 Július Varga   MŠ Nový diel Nový diel 50 Hurbanovo BC. Anita Horváthová
1 Dóra Basternák Vesmír z môjho okna MŠ s VJM Pribeta Kvetná 39 Pribeta Mgr. Gabriela Pinkeová
1 Ondrej Bagin Život v budúcnosti Materská škola Meďerčská 38 Komárno Kaločaiová
2 Tomáš Hosszú Hra vo Vesmíre ZŠ s VJM Sokolce Sokolce Sokolce Mgr. Zuzana Lengyelová
2 Lara Inczédy Keby som bola astronautkou ZŠ s VJM Móra Jókaiho Mieru 2 Komárno Eva Jókai
2 Jurko Lakatoš Mimozemšťan FIFO Spojená škola ŠZŠ Hradná 7 Komárno Mgr. Helena Mečárová
2 Erik Pócsa Űrszörny ZŠ s MŠ Jozefa Kossányiho Školská ulica 22 Svätý Peter Agnesa Pócsová
2 Roland Kádár Hra vo Vesmíre Základná škola s VJM Tôň Školská 30 Tôň Júlia Buková
3 Bianka Koreňová Cesta do vesmíru ŠZŠ Zelený Háj Zelený Háj 157 Hurbanovo Mgr. Bohušová
3 Dorina Paál Stratený kontakt ZŠ Pohraničná Pohraničná 9 Komárno Katarína Bugáňová
3 Patrik  Sztancsek Vesmír z môjho okna ZŠ s MŠ Árpáda Festiho s VJM Športová ul.7 Hurbanovo Mgr. Ildikó Csontosová
3 Bianka Hubík Mimozemské bytosti ZŠ s VJM Eötvösova Eötvösova 39 Komárno Mrg. Eva Ferencziová
3 Kristína Lakatošová Láska vo vesmíre ŠZŠ s VJM Komárňanská 42 Komárno Katarína Turančíková
4 Bálint Varga Mimozemšťan ZUŠ Komárno   Komárno Novák Ágota
4 Kornél Krutek Robot z vesmíru ZUŠ Hurbanovo, elok.Nesvady Komenského 22 Nesvady Mgr. Soňa Csontosová
4 Richard Fűrich Mimozemšťanská rodina ZUŠ Hurbanovo, elok Pribeta Hlavná 127 Pribeta Mgr. Melinda Záležáková
4 Marián Barák Raketoplán ZUŠ Hurbanovo, elok Pribeta Hlavná 127 Pribeta Mgr. Melinda Záležáková
4 Lea Zacharová Príšerka z vesmíru ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo BC. Anita Horváthová
5 Bernadett Kesan Cesta vesmírom ZUŠ Kolárovo Kostolné nám. 10 Kolárovo Ildikó Botková
5 Dávid Szabatka Vesmír dnes ZUŠ Komárno Letná 12 Komárno Ágota Novák
5 Eva Jakabová Povrch kométy ZUŠ Hurbanovo, elok. Pribeta Hlavná 127 Pribeta Mgr. Melinda Záležáková
5 Rebeka Kováčová Pozdrav z vesmíru ZUŠ Hurbanovo, Komárňanská 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
5 Anežka Csicsóová Vesmír ZUŠ Hurbanovo Komárňanská 116 Hurbanovo BC. Anita Horváthová
               
               
Práce postupujúce do finále súťaže VOD 2019 - Nové Zámky
Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 Lara Fazekašová Vesmír mojími očami Cirkerná MŠ sv. Filipa Neri Andovská 4 Nové Zámky Bc. Andrea Černá
1 Diana Gajdošová Na mačacej planéte Materská škola Óvoda Bartókova 38 Štúrovo Beatka Babincová
1 Noel Pathó Mimozemšťania s modrými očami Materská škola Óvoda Bartókova 38 Štúrovo Beatka Babincová
1 Petra Poláková Sama vo vesmíre Materská škola Óvoda Družstevný rad 22 Štúrovo Mgr. Beata Mariček
1 Filip Horňák Sledujeme Vás Materská škola Poštová 328/6 Podhájska Mgr. Lenka Máčovská
2 Hana Sedmáková Farebná fantázia Základná škola Hradná 22 Nové Zámky Mgr. Beata Makatová
2 Peter Fialka Ufoňovka Základná škola Radava 440 Radava Mgr. Ivana Čerháková
2 Alexandra Kramárová Výlet na Mars ZŠ s MŠ Ul. kpt. Nálepku 43 Bánov Mgr. Silvia Procházková
2 Hana Mančušková Ufónia sezóna ZŠ s MŠ Ul. kpt. Nálepku 43 Bánov Mgr. Silvia Procházková
2 Nikola Némethová Marťanko ZŠ Devínska Devínska Nové Zámky Mgr. Herta Kubačková
3 Sofia Miškolciová   ZŠ Dvory nad Žitavou Hlavné nám. 14 Dvory nad Žitavou D. Vrabecová
3 Evelyn Fugli Snenie z okna lietadla ZŠ J.A.Komenského Nová cesta 9 Tvrdošovce Mgr. Gertrúda Benceová
3 Kristína Machatová Veselé očko ZŠ s MŠ Školská 1 Maňa Mgr. Zuzana Mančušková
3 Richard Pšenák Vesmírny Svet SKŠ A. Bernoláka Andovská 4 Nové Zámky Mgr. Mária Pšenáková
3 Angelika Jóbová Mimozemšťania ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Školská 845 Zemné Eva Vargová
4 Kristína Krajčíková Život mimo Zeme ZUŠ Šurany Nám. hrdinov 10 Šurany Mgr. A. Vrabčeková
4 Dorka Jaruska Vesmír ZUŠ Nové Zámky SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
4 Martin Kanda Obloha nad mestom ZUŠ Nové Zámky SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
4 Kristína Lacušková Farebné prílšerky ZUŠ F.Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
4 Karin Naniášová Tajný vesmír ZUŠ F.Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
5 Linda Harcsová Zvierací vesmír ZUŠ Nové Zámky SNP 5 Nové Zámky Mária Zsapková
5 Michaela Zgurišová Môj zelený priateľ ZUŠ F.Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Róbert Baranovics
5 Ela Struhárová Vesmírna dúha ZUŠ F.Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Zuzana Faragó
5 Barbora Zvardoňová Nekonečný vesmír ZUŠ Šurany Nám. hrdinov 10 Šurany Mgr. A. Vrabčeková
5 Barbora Šnírerová Fotka s mimozemšťanom ZUŠ F.Liszta Komenského 2 Štúrovo Mgr. Róbert Baranovics
               
               
Práce postupujúce do finále súťaže VOD 2019 - Bratislava
Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 Viktória Bérešová Vesmírny strážca Materská škola Bulíkova 25 Bratislava 5 Katarína Nedbálková
1 Viktória Helena Ungvarská Moja rodina vo vesmíre Materská škola Švantnerova 1 Bratislava Gabriela Strýčková
1 Matúš Lörinčík Raketa a astronaut Materská škola Šulekova 35 Bratislava Gabriela Wertlenová
1 Tereza Jamnická Vesmírna mačka Materská škola L. Fullu 12 Bratislava Lucia Lebišová
1 Martina Siváčková Yxérium Materská škola Pavla Horova 3 Bratislava Táňa Kuzmova
2 Nina Kalmárová Letíme do vesmíru Základná škola Tbiliská 4 Bratislava Ferenčíková
2 Michaela Beierová Vesmírny sen Základná škola Nevädzová 2 Bratislava Mgr. Jana Sihelská
2 Ema Kirschbaum Veselá rodinka Základná škola Školská 266 Rovinka PhDr.Mária Sabová
2 Andrej Adamovič Výskum Mesiaca ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava Mgr. Z. Masarovičova
2 Adelka Kovaľová Vesmírny panáčik Základná škola Medzilaborecká 11 Bratislava Mgr. Jaroslava Mikulíková
3 Oliver Páleník Vesmírny výskum Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava Mgr. Iveta Sarvašová
3 Maroš Všetečko Meteorit Základná škola Tupolevova 20 Bratislava Zuzana Bulafčíková
3 Veronika Minh Anh Nguyen Skladame vesmír ZŠ s MŠ Milana Hodžu Odborárska 2 Bratislava Mgr.Ľubica Daneková
3 Nora Farhan Hviezdny večer Základná škola Beňovského 1 Bratislava Peadr. Jitka Grúňová
3 Ema Argalášová Supernova ZŠ s MŠ Cádrova 23 Bratislava Mgr. Vlasta Jakubisová
4 Michaela Lavrinčíková Objavovanie vesmíru ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova 2 Bratislava Michal Pipa
4 Bianka Tkáčová Kamaráti vesmíru ZSUŠ Prokofievova 5 Bratislava Mgr. Zuzana Polomová
4 Lucia Bisáková Krásne mimozemšťanky ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova 2 Bratislava Mgr. Barbora Nevrelová
4 Adam Kubo Lietajúce stroje ZUŠ Istrijská 22 Bratislava Táňa Kuzmova
4 Kaťia Gusieva Mimozemšťan ZUŠ Istrijská 22 Bratislava Anna Horváthová
5 Andrej Kusin Stroj vesmírneho priestoru ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 8 Bratislava Mgr. Zuzana Boteková
5 Alisa Loginovskikh Saturn ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 8 Bratislava Mgr. B. Miklánková
5 Tamara Chomová Môj vesmír ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova 2 Bratislava PeadDr. Melánia Musilová
5 Barbora Prokešová White spots ZUŠ Istrijská 22 Bratislava Mgr. Patrícia Pálešová
5 Emma Ftorková Správa z Našej planéty ZUŠ Istrijská 22 Bratislava Anna Horváthová
               
               
Práce postupujúce do finále súťaže VOD 2019 - Dunajská Streda
Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 Zorán Marčetich Vesmír Materská škola s VJM Pionerska 28 Topoľníky Oľga Nagyvendégiová
1 Alexandra Slivková Život vo Vesmíre Materská škola - Óvoda Veterná 496 Šamorín Agneša Borárosová
1 Dávid Kürti Napocska az égen Materské centrum - Manóház Ružová 178/4 Veľký Meder Erika Krastenitsová
1 Hanna Csenge Utazás a Holdra Materské centrum - Manóház Ružová 178/4 Veľký Meder Erika Krastenitsová
1 Sofia Lancz Repülő angyalkák Materské centrum - Manóház Ružová 178/4 Veľký Meder Erika Krastenitsová
2 Ladislav Molnár Galactic ZŠ Vydrany Vydrany 231 Vydrany Mgr. Mária Csánóová
2 Jázmin Nagy Zem Batthyány - Strattmann L. ZŠ s VJM Horný Bar Horný Bar Mgr. Júlia Véghová
2 Krisztián Méhes   ZŠ Zlaté Klasy Hlavná 787/25 Zlaté Klasy Mgr. Bartalosová
2 Liana Pálos Tak si predsatím Vesmír ZŠ Bélu Bartóka s VJM Bratislavská 622/38 Veľký Meder Zlata Szakálová
2 Larisa Szabóová Stretávanie planét ZŠ-Alapiskola Školský rad 416/27 Štvrtok na Ostrove Mgr. Molnárová Etela
3 Lili Anna Turman   ZŠ Gyulu Szabóa s VJM Školská ulica 936/1 Dunajská Streda  
3 Laura Horváthová Neznámy vesmír ZŠ Zlaté Klasy Hlavná 787/25 Zlaté Klasy Mgr. Veronika Nagyová
3 Szilvia Bianka Szoboszlaiová Tajomná temnota ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň 258 Čiližská Radvaň Mgr. Ildikó Kovácsová
3 Danka Mayerová Popletený vesmír ZŠ Jána Amosa Komenského Nám.B.Bartóka 497/20 Veľký Meder Mgr. Mária Porembová
3 Barbora S.Wagnerová Detská fantázia ZŠ Jána Amosa Komenského Nám.B.Bartóka 497/20 Veľký Meder Mgr. Mária Porembová
4 Michaela Kosár Ideálna planéta ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Mária Bottová
4 Lászlo Monozlay Kozmonauti ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder  
4 Vanessa Bihariová Rozprávkové bytosti ZUŠ Dolný Štál Dolný Štál Dolný Štál Mgr. Eva Kovácsová
4 Zsófia Pongrácz Kozmonauti ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková
4 Anna Bothová Následovníci psíka Lajky ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková
5 Mónika Uher Deväť planét severskej mytológie ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková
5 Eszter Soóky Slnečná sústava ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková
5 Csillag Virág Csémi Vesmír ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková
5 Lola Kosár Svadba vo Vesmíre ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Mária Bottová
5 Barbora Sofia Wagnerová Nepredvídateľný vesmír ZUŠ Jozefa Janigu Železničná 16 Veľký Meder Mgr. Alžbeta Fábiková